Demando logo

Inom techroller begär män oftare högre lön än kvinnor – lönegapet ökar med senioritet

Vad efterfrågar techtalanger i sitt löneanspråk?

I Demandos senaste rapport jämförs löneanspråk från tusentals techkandidater. I år lyfter vi särskilt ut rollerna Utvecklare, UX/Design, Test/Quality Assurance, Data & Analys och Projektledare. Se allt från median, löneintervall utifrån erfarenhetsnivå till skillnaden mellan könen. Resultatet visar bland annat att inom techroller begär män generellt om högre lön än kvinnor, och att denna skillnad ökar ju mer seniora kandidaterna blir.

Demando har sammanställt data från 10 000 techkandidater som registrerat sig på rekryteringsplattformen under 2023 och 2024. Det som gör vår rapport unik är att vi visar vilken lön kandidaterna önskar när de står inför ett jobbyte, och att datan kommer från kandidater som är intresserade av att byta jobb just nu.

Lönerapporten 2024 | Aktuellt löneanspråk vid techrekrytering

Resultatet från rapporten visar bland annat att män generellt begär högre lön än kvinnor. Skillnaden mellan kvinnors och mäns löneanspråk ökar dessutom i många fall ju mer seniora kandidaterna är. Däremot finns det undantag där kvinnors löneanspråk är högre än männens, oftare inom lägre erfarenhetsnivåer och 10e percentilen bland de som begär lägst lön.

  • Projektledare har högst median för löneanspråken (precis som i förra årets rapport), UX/Design lägst.
  • Skillnaderna mellan mäns och kvinnors löneanspråk är, precis som vi såg i fjol, större bland de högsta lönerna, och mindre bland de lägsta lönerna.
  • Bland Utvecklare samt Dataanalytiker finns inga skillnader mellan män och kvinnors löneanspråk i den 10e percentilen.
  • Endast bland projektledare i 90e percentilen är kvinnors löneanspråk högre än mäns.

Utvecklare | Stor könsskillnad i löneanspråk bland seniora utvecklare

Manliga utvecklare begär generellt högre lön än kvinnliga utvecklare. Lönegapet ökar dessutom bland seniora talanger, där skillnaden kan vara så stor som 17 700 kr, till männens fördel. Läs mer

UX Designer | Juniora talanger har de mest jämställda löneanspråken

Juniora talanger inom UX & Design har de mest jämställda löneanspråken jämfört med övriga techroller i rapporten. Lönegapet mellan könen ökar dock bland seniora talanger, där skillnaden kan vara så stor som 19 000 kr, till männens fördel.
Läs mer

Projektledare | Kvinnliga projektledare med högst löneanspråk begär mer än männen

Manliga projektledare begär generellt högre lön än kvinnliga projektledare. Kvinnliga projektledare som begär högst lön begär dock 2400 kr mer än männen – vilket sticker ut jämfört med övriga techroller i rapporten.
Läs mer

Quality Assurance/Test | Männen begär generellt mer i lön än kvinnorna

Manliga QA/Test begär generellt mer i lön än kvinnorna. Både sett till medianen samt lägsta och högsta löneanspråket.
Läs mer

Dataanalytiker | Kvinnliga dataanalytiker begär mer än männen sett till medianen

Skillnaden mellan mäns och kvinnors löneanspråk är störst bland de som begär mest, till männens fördel, och mindre bland de lägsta lönerna. Däremot begär kvinnorna 1000 kr mer sett till medianen – vilket sticker ut jämfört med övriga roller i rapporten. Läs mer

Se hela listan och rapporten här

I vår rapport ”Vad söker techtalangen 2024: Lönerapporten” hittar du hela listan över aktuella löneanspråk. I år lyfter vi särskilt ut rollerna Utvecklare, UX/Design, Test/Quality Assurance, Data & Analys och Projektledning. Dessutom innehåller rapporten analyser och key takeaways för arbetsgivare som vill attrahera techtalang. Vill du veta mer om rapporten? Mejla oss på insikt@demando.io.

Vill du också effektivisera din rekryteringsprocess?

Med över 50 000 registrerade techtalanger är Demando Sveriges största plattform för techrekrytering. Vi hjälper dig att göra rekryteringsprocessen smidigare och mer kostnadseffektiv.

Vill du rekrytera smartare och enklare? Registrera dig här och se dina matchningar direkt eller kontakta oss för mer information utifrån dina behov.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto