Demando logo

Lönerapporten 2024 | Kvinnliga projektledare med högst löneanspråk begär mer än männen

Vad efterfrågar projektledare i lön? I Demandos lönerapport 2024 jämförs löneanspråk från tusentals techkandidater.

Vad efterfrågar projektledare i lön? I Demandos senaste lönerapport jämförs löneanspråk från tusentals techkandidater. Resultatet visar bland annat att män generellt begär högre lön än kvinnor. Kvinnliga projektledare som begär högst lön begär dock mer än männen – vilket sticker ut jämfört med övriga roller.

Demando har sammanställt data från 10 000 techkandidater som registrerat sig på rekryteringsplattformen under 2023 och 2024. Det som gör vår rapport unik är att vi visar vilken lön kandidaterna önskar när de står inför ett jobbyte, och att datan kommer från kandidater som är intresserade av att byta jobb just nu. Här beskriver vi lönenivåerna som projektledare vill ha på sitt nästa jobb.

Projektledare lön 2024 | Aktuellt löneanspråk vid rekrytering

  • Median: Medianen ligger på 50 000 kr.
  • Löneintervall: Medianen för de med minst erfarenhet (0-1 år) är 38 000 kr och för de med mest erfarenhet (15+ år) 64 500 kr.
  • Löneskillnad mellan könen: Medianen skiljer sig med 5000 kr, där männen begär mer än kvinnor.

Lönespridning

Medianen för löneanspråken hos projektledare är 50 000 kr. Bland de lägsta lönerna (10e percentilen) är medianen 35 000 kr, och bland de högsta löneanspråken (90e percentilen) är medianen 65 400 kr. Detta ger en lönespridning på 30 400 kronor

Skillnad mellan erfarenhet

Median för olika erfarenhetsnivåer:

0-1 år: 38 000 kr
1-3 år: 45 000 kr
3-5 år: 50 000 kr
5-9 år: 55 000 kr
9-15 år: 63 000 kr
15+ år: 64 500 kr
Alla: 50 000 kr

Skillnad mellan män och kvinnors löneanspråk

Om vi tittar specifikt på män och kvinnors löneanspråk kan vi se att medianen för kvinnor är 45 000 kr och 50 000 kronor för män. Det skiljer alltså 5000 kronor mellan könens löneanspråk. De kvinnor som begär högst lön (90e percentilen) ber om 2400 kr mer än männen i 90e percentilen, vilket sticker ut jämfört med övriga roller i rapporten. Bland de lägsta löneanspråken, i 10e percentilen, begär männen 4 600 kr mer än kvinnorna.

Projektledare lön | Se hela listan och rapporten här

I vår rapport ”Vad söker techtalangen 2024: Lönerapporten” hittar du hela listan över aktuella löneanspråk. I år lyfter vi särskilt ut rollerna Utvecklare, UX/Design, Test/Quality Assurance, Data & Analys och Projektledning. Dessutom innehåller rapporten analyser och key takeaways för arbetsgivare som vill attrahera techtalang. Vill du veta mer om rapporten? Mejla oss på insikt@demando.io.

Vill du också effektivisera din rekryteringsprocess?

Med över 50 000 registrerade techtalanger är Demando Sveriges största plattform för techrekrytering. Vi hjälper dig att göra rekryteringsprocessen smidigare och mer kostnadseffektiv.

Vill du rekrytera smartare och enklare? Registrera dig här och se dina matchningar direkt eller kontakta oss för mer information utifrån dina behov.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto