Demando logo

Lönerapporten 2024 | Stor könsskillnad i löneanspråk bland seniora utvecklare

Vad efterfrågar utvecklare i lön? I Demandos lönerapport 2024 jämförs löneanspråk från tusentals techkandidater.

Vad efterfrågar utvecklare i lön? I Demandos senaste lönerapport jämförs löneanspråk från tusentals techkandidater. Resultatet visar bland annat att män generellt begär högre lön än kvinnor. Skillnaden är störst bland seniora utvecklare och minst bland juniora.

Demando har sammanställt data från 4 500 techkandidater som registrerat sig på rekryteringsplattformen under 2023 och 2024. Det som gör vår rapport unik är att vi visar vilken lön kandidaterna önskar när de står inför ett jobbyte, och att datan kommer från kandidater som är intresserade av att byta jobb just nu. Här beskriver vi lönenivåerna som utvecklare vill ha på sitt nästa jobb.

Utvecklare lön 2024 | Aktuellt löneanspråk vid rekrytering

  • Median: Medianen ligger på 40 000 kr.
  • Löneintervall: Medianen för de med minst erfarenhet (0-1 år) är 35 000 kr och för de med mest erfarenhet (15+ år) 60 000 kr.
  • Löneskillnad mellan könen: Medianen skiljer sig med 5000 kr mellan män och kvinnor, där männen begär mer än kvinnor.

Lönespridning

Medianen för löneanspråken hos utvecklare är 40 000 kr. Bland de lägsta löneanspråken (10e percentilen) är medianen 30 000 kr, och bland de högsta (90e percentilen) är medianen 60 000 kr. Detta ger en lönespridning på 30 000 kronor

Skillnad mellan erfarenhet

Median för olika erfarenhetsnivåer:

0-1 år: 35 000 kr
1-3 år: 39 000 kr
3-5 år: 50 000 kr
5-9 år: 57 000 kr
9-15 år: 60 000 kr
15+ år: 60 000 kr
Alla: 40 000 kr

Skillnad mellan män och kvinnors löneanspråk

Om vi tittar specifikt på män och kvinnors löneanspråk kan vi se att medianen för kvinnor är 35 000 kr och 40 000 kronor för män. Det skiljer alltså 5000 kronor mellan könens löneanspråk.

Statistiken visar även att denna skillnad ökar ju mer erfarna utvecklarna blir. Bland seniora utvecklare (15+ år) som har högst löneanspråk (90e percentilen) kan skillnaden mellan könen vara så stor som 17 700 kr, där män fortsatt är de som begär högst lön.

Skillnaden hos juniora utvecklare är däremot mindre, och i vissa fall begär kvinnorna mer än männen. Tittar vi exempelvis på utvecklare med 0-1 års erfarenhet finns ingen skillnad mellan könen, utöver i 10e percentilen där kvinnors anspråk är 500 kr högre än mäns. För utvecklare med 1-3 års erfarenhet är det också mer jämställt, men vi kan se att hos de som begär högst lön (90e percentilen) begär män fortsatt mer än kvinnor. Hos utvecklare med över 5 års erfarenhet ökar skillnaderna till mäns fördel igen.

Utvecklare lön | Se hela listan och rapporten här

I vår rapport ”Vad söker techtalangen 2024: Lönerapporten” hittar du hela listan över aktuella löneanspråk. I år lyfter vi särskilt ut rollerna Utvecklare, UX/Design, Test/Quality Assurance, Data & Analys, Projektledning. Dessutom innehåller rapporten analyser och key takeaways för arbetsgivare som vill attrahera techtalang. Vill du veta mer om rapporten? Mejla oss på insikt@demando.io.

Vill du också effektivisera din rekryteringsprocess?

Med över 50 000 registrerade techtalanger är Demando Sveriges största plattform för techrekrytering. Vi hjälper dig att göra rekryteringsprocessen smidigare och mer kostnadseffektiv.

Vill du rekrytera smartare och enklare? Registrera dig här och se dina matchningar direkt eller kontakta oss för mer information utifrån dina behov.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto