Demando logo

Lönerapporten 2024 | Vad vill en UX Designer tjäna?

Vad efterfrågar UX Design i lön? I Demandos senaste lönerapport jämförs löneanspråk från tusentals techkandidater.

Vad efterfrågar en UX designer i lön? I Demandos lönerapport jämförs löneanspråk från tusentals techkandidater. Resultatet visar bland annat att juniora talanger inom UX & Design har de mest jämställda löneanspråken, och att lönegapet mellan könen ökar bland seniora talanger, där skillnaden kan vara så stor som 19 000 kr.

Demando har sammanställt data från 10 000 techkandidater som registrerat sig på rekryteringsplattformen under 2023 och 2024. Det som gör vår rapport unik är att vi visar vilken lön kandidaterna önskar när de står inför ett jobbyte, och att datan kommer från kandidater som är intresserade av att byta jobb just nu. Här beskriver vi lönenivåerna som UX-designers vill ha på sitt nästa jobb.

UX designer lön 2024 | Aktuellt löneanspråk vid rekrytering

  • Median: Medianen ligger på 35 000 kr.
  • Löneintervall: Medianen för de med minst erfarenhet (0-1 år) är 32 000 kr och för de med mest erfarenhet (15+ år) 45 000 kr.
  • Löneskillnad mellan könen: Medianen skiljer sig med 1 000 kr mellan könen, där männen begär mer än kvinnorna.

Lönespridning

Medianen för löneanspråken hos UX-designers är 35 000 kr. Bland de lägsta löneanspråken (10e percentilen) är medianen 26 000 kr, och bland de högsta löneanspråken (90e percentilen) är medianen 50 000 kr. Detta ger en stor lönespridning på 24 000 kronor.

Löneanspråk utifrån erfarenhetsnivå

Median:

0-1 år: 32 000 kr
1-3 år: 35 000 kr
3-5 år: 40 000 kr
5-9 år: 40 000 kr
9-15 år: 49 000 kr 
15+ år: 45 000 kr
Alla: 35 000 kr 

Skillnad mellan män och kvinnors löneanspråk

Om vi tittar specifikt på män och kvinnors löneanspråk kan vi se att medianen för kvinnor är 35 000 kr och 36 000 kr för män. Det skiljer alltså 1 000 kronor mellan könens löneanspråk.

Statistiken visar även att denna skillnad ökar ju mer erfarna talangerna inom denna grupp blir. Bland de seniora designers (9-15 år) som har högst löneanspråk (90e percentilen) kan skillnaden mellan könen vara upp till 19 000 kr, där män är de som begär högst lön.

Skillnaden hos juniora designers är däremot mindre, och i vissa fall begär kvinnorna mer än männen. Tittar vi exempelvis på designers med 0-1 års erfarenhet skiljer medianen 1000 kr, där kvinnor begär mer. Och hos de med 1-3 års erfarenhet kan vi se att både hos de som begär högst lön (90e percentilen) och lägst lön (10e percentilen) begär kvinnor mer än män.

UX Designer lön | Se hela listan och rapporten här

I vår rapport ”Vad söker techtalangen 2024: Lönerapporten” hittar du hela listan över aktuella löneanspråk. I år lyfter vi särskilt ut rollerna Utvecklare, UX/Design, Test/Quality Assurance, Data & Analys, Projektledning. Dessutom innehåller rapporten analyser och key takeaways för arbetsgivare som vill attrahera techtalang. Vill du veta mer om rapporten? Mejla oss på insikt@demando.io.

Vill du också effektivisera din rekryteringsprocess?

Med över 50 000 registrerade techtalanger är Demando Sveriges största plattform för techrekrytering. Vi hjälper dig att göra rekryteringsprocessen smidigare och mer kostnadseffektiv.

Vill du rekrytera smartare och enklare? Registrera dig här och se dina matchningar direkt eller kontakta oss för mer information utifrån dina behov.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto