Demando logo

Lönerapporten 2024 | Kvinnliga dataanalytiker begär 1000 kr mer än männen sett till medianen

Vad efterfrågar data analyst i lön? I Demandos lönerapport 204 jämförs löneanspråk från tusentals techkandidater.

Vad efterfrågar dataanalytiker i lön? I Demandos senaste lönerapport jämförs löneanspråk från tusentals techkandidater. Resultatet visar bland annat att skillnaden mellan mäns och kvinnors löneanspråk är störst bland de som begär mest, till männens fördel, och mindre bland de lägsta lönerna. Däremot begär kvinnorna 1000 kr mer sett till medianen – vilket sticker ut jämfört med övriga roller i rapporten.

Demando har sammanställt data från 10 000 techkandidater som registrerat sig på rekryteringsplattformen under 2023 och 2024. Det som gör vår rapport unik är att vi visar vilken lön kandidaterna önskar när de står inför ett jobbyte, och att datan kommer från kandidater som är intresserade av att byta jobb just nu. Här beskriver vi lönenivåerna som data analysts vill ha på sitt nästa jobb.

Dataanalytiker lön 2024 | Aktuellt löneanspråk vid rekrytering

  • Median: Medianen ligger på 43 000 kr.
  • Löneintervall: Medianen för de med minst erfarenhet (0-1 år) är 36 500 kr och för de med mest erfarenhet (15+ år) 87 500 kr.
  • Löneskillnad mellan könen: Medianen skiljer sig med 1 000 kr, där kvinnorna begär mer än männen.

Lönespridning

Medianen för löneanspråken hos dataanalytiker är 43 000 kr. Bland de lägsta löneanspråken (10e percentilen) är medianen 30 000 kr, och bland de högsta (90e percentilen) är medianen 65 000 kr. Detta ger en lönespridning på 35 000 kronor.

Skillnad mellan erfarenhet

Median:
0-1 år: 36 500 kr
1-3 år: 45 000 kr
3-5 år: 55 000 kr
5-9 år: 52 000 kr
9-15 år: 57 500 kr
15+ år: 87 500 kr
Alla: 43 000 kr

Skillnad mellan män och kvinnors löneanspråk

Om vi tittar specifikt på män och kvinnors löneanspråk kan vi se att medianen för kvinnor är 43 000 kr och 42 000 kr för män. Det skiljer alltså 1 000 kronor mellan könens löneanspråk.

I den 10e percentilen är det ingen skillnad mellan könen och i den 90e percentilen begär männen 4000 kr mer än kvinnorna.

Dataanalytiker lön | Se hela listan och rapporten här

I vår rapport ”Vad söker techtalangen 2024: Lönerapporten” hittar du hela listan över aktuella löneanspråk. I år lyfter vi särskilt ut rollerna Utvecklare, UX/Design, Test/Quality Assurance, Data & Analys och Projektledning. Dessutom innehåller rapporten analyser och key takeaways för arbetsgivare som vill attrahera techtalang.

Vill du veta mer om rapporten? Mejla oss på insikt@demando.io.

Vill du också effektivisera din rekryteringsprocess?

Med över 50 000 registrerade techtalanger är Demando Sveriges största plattform för techrekrytering. Vi hjälper dig att göra rekryteringsprocessen smidigare och mer kostnadseffektiv.

Vill du rekrytera smartare och enklare? Registrera dig här och se dina matchningar direkt eller kontakta oss för mer information utifrån dina behov.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto