Demando logo
Tech Glossary

Vad är UI design?

UI design, eller användargränssnittsdesign, är ett fält inom datoranvändbarhet som fokuserar på design av användargränssnitt för digitala produkter. UI-designers arbetar med att skapa användarvänliga, estetiskt tilltalande och intuitiva användargränssnitt. De tar också hänsyn till användarnas beteenden och behov när de skapar användargränssnitt. UI design är en viktig kompetens inom många olika områden, från webbdesign och mobilapplikationsutveckling till spelutveckling och design av medicinska apparater. UI-designers arbetar ofta tillsammans med andra yrkesgrupper som till exempel grafiska designers, interaktionsdesigners och användbarhetsanalytiker. En av de största skillnaderna mellan UI design och andra design discipliner är att UI design ofta fokuserar på den tekniska aspekten av användargränssnitt, medan andra design discipliner ofta fokuserar på den estetiska aspekten. UI design är också mer tekniskt inriktat än andra design discipliner, eftersom det ofta krävs kunskap om olika tekniker för att skapa användargränssnitt. Det finns många olika typer av användargränssnitt, och UI-designers arbetar ofta med flera olika typer av användargränssnitt under sin karriär. De vanligaste typerna av användargränssnitt är webbgränssnit

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto