Demando logo
Tech Glossary

Vad är System Testing?

Systemtesting innebär att testa ett datorsystem för att säkerställa att det uppfyller kraven. Testningen kan göras på olika nivåer, från enkla tester av enkla funktioner till mer komplexa tester av flera olika system som interagerar med varandra. Systemtesting är ofta en del av en större testprocess, tillsammans med andra typer av tester som t.ex. enhetstester och integrations tester.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto