Demando logo
Tech Glossary

Vad är Servers?

En server är en dator eller programvara som tillhandahåller tjänster till andra datorer på ett nätverk. De flesta nätverk använder sig av olika typer av servrar för olika ändamål. Exempel på vanliga typer av servrar är webbservrar, e-postservrar, filservrar och databasservrar. Webbservrar är servrar som hanterar förfrågningar från webbläsare och levererar webbsidor till användare. E-postservrar är servrar som hanterar e-posttrafik. Filservrar är servrar som lagrar och delar ut filer. Databasservrar är servrar som lagrar och hanterar databaser. Det finns många olika typer av servrar och de flesta nätverk använder sig av flera olika typer av servrar. De olika typerna av servrar har olika funktioner och används för olika ändamål.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto