Demando logo
Tech Glossary

Vad är Prototype?

Prototyper är ett verktyg för att skapa interaktiva prototyper av användarflöden och gränssnitt. Med prototyper kan man testa och utvärdera olika idéer och lösningar innan man bygger dem i det färdiga produkten. Prototyper är ofta en del av ett designprocess, där man iterativt skapar och testar olika lösningar tills man hittar en som fungerar bra. Det finns olika verktyg för att skapa prototyper, både för att skapa interaktiva prototyper och för att skapa mer statica skisser. För att skapa interaktiva prototyper används ofta verktyg som InVision, Marvel och Framer, medan för skisser används ofta verktyg som Sketch och Adobe XD. Prototyper är ett komplement till andra verktyg för att testa och utvärdera användarflöden, såsom heuristiska analyser och användartester. Med prototyper kan man testa olika lösningar för ett problem och se hur användarna reagerar på dem, och på så sätt hitta den bästa lösningen.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto