Demando logo
Tech Glossary

Vad är MongoDB?

MongoDB är en NoSQL-databas som använder dokumentorienterad lagring. Detta innebär att data lagras i form av dokument i stället för i tabeller som i traditionella relationala databaser. Detta gör MongoDB mycket flexibel och användbart för applikationer som kräver snabb och enkel dataåtkomst. MongoDB är ett bra val för applikationer som kräver snabb och enkel dataåtkomst. Jämfört med traditionella relationala databaser är MongoDB mycket flexibel och användarvänlig.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto