Demando logo
Tech Glossary

Vad är Hyper-V?

Hyper-V är en virtualiseringsplattform från Microsoft. Det finns i olika versioner och är en del av Windows Server-operativsystemet. Hyper-V används för att skapa och hantera virtuella datorer. Med virtualisering kan man köra flera operativsystem och program på en och samma fysiska dator. På så sätt kan man utnyttja resurserna på bästa sätt. Hyper-V har många användningsområden. Man kan till exempel använda det för att testa olika program och operativsystem på olika miljöer. Det går också att använda Hyper-V för att skapa virtuella datorer för olika tjänster. Exempel på detta är webbservrar, databaser och e-postservrar. Hyper-V är en av flera virtualiseringsplattformar på marknaden. Andra plattformar är VMware och VirtualBox.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto