Demando logo
Tech Glossary

Vad är Analysis?

Det finns olika typer av analyser som man kan göra av tekniska system. En vanlig analys är en kvalitativ analys, som innebär att man undersöker systemet för att se hur väl det fungerar. En kvantitativ analys innebär att man mäter systemet för att se hur mycket det presterar. En teknisk analys är en analys av ett tekniskt system, som innefattar både kvalitativa och kvantitativa aspekter.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto