Demando logo
Tech Glossary

Vad är Account Management?

Kontohantering är först och främst en färdighet som krävs för att hantera olika typer av konton, såsom bankkonton, kreditkort och andra finansiella konton. Detta innebär att man måste kunna hantera olika former av kontroll, in- och utbetalningar samt överföringar mellan olika konton. Det är också viktigt att kunna hantera konton på olika sätt, både online och offline. Kontohantering kan jämföras med andra kompetenser såsom kundhantering och försäljning, eftersom det även handlar om att hantera olika typer av relationer. Dock är kontohantering mer inriktad på det tekniska och finansiella aspekten av hantering av konton, medan kundhantering och försäljning oftare handlar om det sociala och personliga aspekten av dessa relationer.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto