company cover image

Sparkhouse AB

company logo

Erfarna konsulter för digitala lösningar

Jobs

/

Sparkhouse AB

Perks & benefits

Compensation

Bonus program

Competitive salary

Fixed salary

Occupational pension

Health

Healthcare insurance

Shower

Wellness allowance

Quality of life

Own responsibility

Prefer not to travel in work

Stability

Work-life balance

Working time

Flexible working hours

More than 25 days of vacation

Non-regulated working hours

Workplace

Allergy friendly office

Career development

Central office

Choose own equipment

Development opportunities

Tech stack & tools

AngularAngular
AWS LambdaAws Lambda
Azure FunctionsAzure Functions
GraphQLGraphql
PythonPython
GoGo
RubyRuby
KotlinKotlin
Microsoft AzureAzure
JavaScriptJavaScript
C#C#
.NET.NET
SwiftSwift
PHPPHP
TypeScriptTypescript
C++C++
Node.jsNode.js
Vue.jsVue.js
Images from the company
Images from the company
Images from the company

Life at Sparkhouse AB

Allt började med två utvecklarfantaster som byggde om Sveriges största bostadsportal: Hemnet. Några år senare föddes Sparkhouse där vi knyter ihop modern teknik, erfarna konsulter och genomtänkta strategier för en framgångsrik, digital affär. Vi jobbar med allt ifrån backend integrationer till frontend och app-utveckling. Nu växer vi för att kunna ta oss an ännu fler spännande projekt. Vill du fördjupa dina kunskaper inom utveckling? Är du utvecklaren som vill förena kod med affärsnytta? Då har du hamnat på rätt ställe.
x

Find your perfect job now

Join Demando