Demando logo
Tech Glossary

Vad är Zabbix?

Zabbix är ett öppet källkodsprogramvara för system- och nätverksövervakning. Programmet är skrivet i PHP och använder en relational databas, först och främst MySQL, för att spara data. Zabbix är licensierad under GNU GPLv2. Zabbix har flera olika funktioner för att övervaka olika typer av system och nätverk. Funktionerna inkluderar: - Monitoringuppgifter från olika typer av system och nätverk - Uppgiftshantering för att hantera och spåra olika typer av uppgifter - Användarhantering för att hantera användare och grupper - Rapportering för att generera olika typer av rapporter - Konfigurationshantering för att hantera konfigurationer av olika system och nätverk Zabbix jämförs ofta med andra programvaror för system- och nätverksövervakning, såsom Nagios, Cacti och SolarWinds.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto