Demando logo
Tech Glossary

Vad är XSL-FO?

XSL-FO är en förkortning för Extensible Stylesheet Language Formatting Objects. Det är en teknologi som används för att formatera och layouta XML-dokument. Med XSL-FO kan användare definiera hur deras XML-dokument ska visas och skrivas ut på olika enheter och i olika format.Precis som med Adobe Photoshop finns det flera liknande program och teknologier för att formatera och layouta dokument i olika format. Exempel på dessa är CSS (Cascading Style Sheets) och XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations).XSL-FO är särskilt populärt inom webbutveckling och publicering av elektroniska dokument. Genom att använda XSL-FO kan användare skapa stilfulla och enhetliga dokument som är lättlästa och attraktiva för sina läsare. Det är ett kraftfullt verktyg som ger användare kontroll över hur deras dokument presenteras och kommunicerar information på ett effektivt sätt.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto