Demando logo
Tech Glossary

Vad är XHTML?

XHTML är en uppsättning regler för hur en HTML-dokument ska skrivas. Dessa regler gör det möjligt för webbläsare att tolka och visa HTML-dokument på ett korrekt sätt. XHTML används för att skapa strukturerad och semantisk kod. Strukturerad kod innebär att koden är uppbyggd på ett logiskt och enhetligt sätt, medan semantisk kod innebär att koden innehåller information om vad den faktiskt innehåller. Jämfört med andra tekniker är XHTML mer sträng och krävande, men det gör också att det är en mer robust och hållbar teknik.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto