Demando logo
Tech Glossary

Vad är XAML?

XAML är ett markup-språk som används för att skapa användargränssnitt i Windows-programmering. Det är ett XML-baserat språk som gör det möjligt för utvecklare att skapa användargränssnitt med hjälp av taggar. XAML-filer kan kompileras till .NET-assemblys, vilket gör det möjligt för dem att användas i olika .NET-programmeringsmiljöer. Jämfört med andra tekniker som används för att skapa användargränssnitt, såsom HTML och CSS, har XAML flera fördelar. Dels gör det det möjligt för utvecklare att skapa användargränssnitt med hjälp av taggar, vilket gör det enklare att skapa komplexa användargränssnitt. Dessutom gör det det möjligt för utvecklare att använda .NET-assemblys i sina XAML-filer, vilket gör det möjligt för dem att använda befintliga .NET-komponenter i sina användargränssnitt.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto