Demando logo
Tech Glossary

Vad är WSDL?

WSDL är ett XML-baserat protokoll för att beskriva webbtjänster. Det används för att definiera hur en webbtjänst fungerar och hur den kan anropas av en klient. WSDL är ett av de viktigaste protokollen för webbtjänster och används ofta tillsammans med SOAP. WSDL är ett mycket användbart verktyg för att skapa och anropa webbtjänster. Det gör det möjligt för olika system att kommunicera med varandra och utbyta data. WSDL är också ett bra verktyg för att hitta och anropa webbtjänster. Det finns två huvudsakliga användningsområden för WSDL: 1. Att definiera hur en webbtjänst fungerar 2. Att anropa en webbtjänst WSDL är ett mycket användbart verktyg för att skapa och anropa webbtjänster. Det gör det möjligt för olika system att kommunicera med varandra och utbyta data. WSDL är också ett bra verktyg för att hitta och anropa webbtjänster.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto