Demando logo
Tech Glossary

Vad är Worklife?

Worklife är ett begrepp som syftar på den balans mellan arbete och fritid som en individ upplever. Att ha en god worklife balance innebär att man har möjlighet att kombinera arbete med andra aktiviteter och intressen utan att känna sig överväldigad eller stressad.Det är viktigt att sträva efter en hälsosam worklife balance för att undvika utbrändhet, stress och andra hälsoproblem som kan uppstå när arbete tar över ens liv. Genom att skapa en balans mellan arbete och fritid kan man främja ökad trivsel, produktivitet och välbefinnande.Det finns olika strategier som kan användas för att upprätthålla en god worklife balance, såsom att sätta gränser för arbetstiden, prioritera den egna hälsan och välbefinnande samt att planera in tid för återhämtning och fritidsaktiviteter.Att arbeta med att skapa en balans mellan arbete och fritid är en viktig del av att må bra både på jobbet och i det personliga livet. Genom att vara medveten om vikten av en hälsosam worklife balance kan man främja både sin egen välmående och sin arbetsprestation.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto