Demando logo
Tech Glossary

Vad är Vulnerability Management?

Vulnerability management är en process för att upptäcka, analysera och hantera sårbarheter i ett nätverk eller system. Processen innefattar vanligen en kombination av manuell och automatiserad analys av system och nätverk, inklusive identifikation av sårbarheter, klassificering av risker och genomförande av åtgärder för att minimera eller eliminera sårbarheter. Vulnerability management-processen är ofta en del av en större säkerhetsplan och kan inkludera andra kompetenser som till exempel hantering av intrång, säkerhetskopiering och kontinuitetsplanering. Jämfört med dessa andra kompetenser är vulnerability management oftast mer tekniskt inriktad och fokuserar på att upptäcka och hantera sårbarheter i system och nätverk.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto