Demando logo
Tech Glossary

Vad är Vulnerability Assessment?

Vulnerability assessment är en process för att identifiera, analysera och prioritera sårbarheter i ett system eller en nätverkskomponent. Processen innefattar vanligtvis en teknisk analys av systemet för att hitta sårbarheter, samt en bedömning av hur allvarliga dessa sårbarheter är. Vulnerability assessment-processen används ofta för att hitta sårbarheter i system innan de exploateras av en attacker, och är en viktig del av säkerhetsarbetet i förebyggande syfte. Processen kan också användas efter en attacker har genomförts, för att hitta sårbarheter som kan ha utnyttjats av attacker. Vulnerability assessment är en viktig kompetens inom säkerhetsområdet, och det finns flera olika verktyg och metoder för att genomföra en vulnerability assessment. En vanlig metod är att använda ett så kallat sårbarhetshanteringssystem, som hjälper till att hantera och spåra sårbarheter i ett system. Det finns också olika typer av sårbarhetshanteringssystem, både för företag och för privatpersoner. För företag finns det ofta mer avancerade system, medan för privatpersoner finns det enklare system. Vulnerability assessment är en komplex process, och det finns många olika aspekter att beakta. Processen kan dock sammanfattas i fyra huvudsakliga

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto