Demando logo
Tech Glossary

Vad är Virtualization?

Virtualisering innebär att man delar upp en fysisk dator i flera virtuella datorer. På så sätt kan flera olika operativsystem och program köras på en och samma dator. Det finns olika typer av virtualisering och olika användningsområden. En vanlig användning av virtualisering är att kunna testa olika program och operativsystem på en och samma dator, utan att behöva installera dem på flera olika datorer. På så sätt sparar man både tid och pengar. Virtualisering kan också användas för att köra olika program och operativsystem på en och samma dator, utan att de påverkar varandra. På så sätt kan man till exempel köra ett Windows-program på en Mac, eller köra flera olika operativsystem på en och samma dator. Det finns olika typer av virtualisering, och olika program och operativsystem kan köras på olika sätt. I vissa fall körs ett program eller operativsystem direkt på hårdvaran, medan det i andra fall körs inuti ett annat program eller operativsystem. Virtualisering är en mycket användbar teknik, och det finns många olika användningsområden. Det är dock inte alltid lämpligt, och det finns också nackdelar med virtualisering. I vissa fall kan det till exempel vara långsammare att köra ett program eller operativsystem på en virtue

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto