Demando logo
Tech Glossary

Vad är VHDL?

VHDL är ett programmeringsspråk som används för att designa och modellera digitala system. Språket används främst inom elektronikbranschen för att skapa kretsschema och logiska kretsar. Med VHDL kan användare modellera och simulera olika elektroniska komponenter innan de implementeras i hårdvara.Precis som med VHDL finns det också andra programmeringsspråk som används inom elektronikbranschen. Exempel på sådana språk är Verilog, SystemVerilog och MATLAB. VHDL är dock ett av de mest etablerade och använda språken för digital design och är väldigt populärt inom forskning och utveckling inom elektronikområdet.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto