Demando logo
Tech Glossary

Vad är Velocity?

Velocity är ett mått på hastighet och används ofta för att mäta snabbhet i olika sammanhang. Det kan till exempel användas för att mäta hastigheten på ett fordon eller för att mäta hur snabbt ett objekt rör sig. Velocity kan också användas för att mäta snabbheten på en process eller en aktivitet.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto