Demando logo
Tech Glossary

Vad är VBA?

VBA är ett programmeringsspråk som används för att automatisera uppgifter i Microsoft Office-program. VBA-kod kan användas för att skapa anpassade funktioner och lösningar i Office-programmen. VBA är ett mycket kraftfullt verktyg och kan användas för att göra mycket avancerade anpassningar och lösningar. Jämfört med andra programmeringsspråk är VBA mycket enkel att lära sig. Det finns mycket bra dokumentation och många exempel på nätet. Dessutom är det ofta mycket enklare att använda VBA för att automatisera uppgifter i Office-program än att använda andra programmeringsspråk.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto