Demando logo
Tech Glossary

Vad är VB.NET?

VB.Net är ett programmeringsspråk och en utvecklingsmiljö från Microsoft. VB.Net används för att skapa applikationer för Microsofts plattformar, såsom Windows, Windows Phone och Azure. VB.Net är en avart av Basic och har många likheter med andra Basic-variationer, såsom VBA och VBScript. VB.Net är ett objektorienterat språk och har stöd för klasser, objekt och metoder. VB.Net har även stöd för generiska typer och anonyma typer.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto