Demando logo
Tech Glossary

Vad är User-centered Design?

User-centered design (UCD) är en designfilosofi som fokuserar på användarens behov och upplevelse. UCD-metodiken använder sig av olika typer av användarstudier för att ta fram information om hur användare tänker, beter sig och upplever produkter och tjänster. Denna information används sedan för att skapa lösningar som är anpassade efter användarnas behov. UCD-metodiken har sitt ursprung i den tidiga användarcentrerade designfilosofin från 1970-talet. Då fokuserade man på att skapa produkter som var enkla att använda och som tillgodoserde användarnas behov på ett effektivt sätt. UCD-metodiken har sedan dess utvecklats och förfinats och används idag inom många olika områden, från webbdesign och mobilappar till medicinsk utrustning och fordon. UCD-metodiken är en iterativ och kontinuerlig process som involverar alla delar av ett projekt, från planering och design till utveckling och testning. Processen börjar med att identifiera och undersöka användarnas behov och sedan skapa lösningar som möter dessa behov. Därefter testas lösningarna med användare för att säkerställa att de fungerar som de ska. Processen upprepas sedan tills alla behov är tillgodosedda och lösningarna fungerar optimalt. UCD-metodiken skiljer sig från traditionel

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto