Demando logo
Tech Glossary

Vad är Usability Testing?

Usability testing är en teknik som används för att testa användbarheten av ett system. Testningen görs genom att användare får använda systemet och sedan får feedback om hur användbart systemet var. Usability testing kan göras på olika sätt, men vanligtvis görs det genom intervjuer, observationer eller genom att användare får skriva ner sina tankar och känslor. Det finns olika användningsområden för usability testing. En av de vanligaste användningsområdena är inom webbdesign, där man testar hur användarna uppfattar och använder en webbsida. Usability testing kan också användas för att testa hur användbart ett program är, eller för att testa ett nytt system innan det lanseras. Det finns flera olika tekniker som liknar usability testing, såsom user experience testing och user interface testing. User experience testing fokuserar på hur användarna upplever ett system, medan user interface testing fokuserar på hur användarna interagerar med ett system.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto