Demando logo
Tech Glossary

Vad är Unit Testing?

Enhetstestning är en teknik som används för att testa en kodbas eller ett program för att säkerställa att det uppfyller kraven och fungerar som förväntat. Testningen utförs genom att skriva tester för att verifiera att koden uppfyller kraven, och sedan köra testerna mot kodbasen för att se till att de fungerar som förväntat. Enhetstestning är en viktig del av mjukvaruutvecklingen, eftersom det hjälper till att säkerställa att koden är korrekt och fungerar som förväntat. Enhetstestning jämförs ofta med integrationstestning, som är en teknik som används för att testa hur olika komponenter i ett system fungerar tillsammans. Integrationstestning är oftast mer komplex än enhetstestning, eftersom det kräver att flera olika komponenter ska fungera tillsammans. Enhetstestning fokuserar på att testa en kodbas eller ett program, medan integrationstestning fokuserar på att testa hur olika komponenter i ett system fungerar tillsammans.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto