Demando logo
Tech Glossary

Vad är UML?

UML, eller Unified Modeling Language, är ett standardiserat språk för att skapa och beskriva systemmodeller. UML används främst inom områdena där system är komplexa, till exempel inom mjukvaruutveckling och för att beskriva affärsprocesser. UML innehåller ett antal olika typer av diagram som var och en har ett specifikt syfte. De vanligaste diagramtyperna är aktivitetsdiagram, klassdiagram och användarcas-diagram. Aktivitetsdiagram används för att beskriva hur olika aktiviteter samverkar och påverkar varandra. Klassdiagram används för att beskriva klassstrukturen i ett system och användarcas-diagram används för att beskriva användarnas interaktioner med systemet. Jämfört med liknande tekniker är UML en mycket flexibel och användarvänlig teknik. UML är ett standardiserat språk, vilket gör det enklare att kommunicera idéer mellan olika parter. UML är också en mycket visuell teknik, vilket gör det lättare att förstå och tolka diagram.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto