Demando logo
Tech Glossary

Vad är Three.js?

Three.js är ett JavaScript-bibliotek som gör det möjligt att skapa och visa interaktiva 3D-grafik i webbläsare. Three.js använder sig av WebGL för att skapa grafiken och är därför beroende av att användarens webbläsare stödjer detta. Three.js är ett av flera olika verktyg för att skapa interaktiv 3D-grafik i webbläsare. Andra verktyg inkluderar Babylon.js, A-Frame och React VR.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto