Demando logo
Tech Glossary

Vad är Test Engineering?

Test Engineering är en metod och process som används för att säkerställa att mjukvara eller system fungerar korrekt och uppfyller de krav som ställts på dem. Det är en viktig del av utvecklingsprocessen för att säkerställa att produkten är av hög kvalitet och fungerar som det är tänkt. Test Engineering kan omfatta olika typer av tester, såsom enhetstester, integrationstester och systemtester. Genom att genomföra olika typer av tester kan man identifiera fel och brister i systemet och åtgärda dem innan produkten släpps till användare.Det finns flera verktyg och programvaror som används inom Test Engineering för att automatisera testprocessen och underlätta testningen. Exempel på sådana verktyg är Selenium, JUnit och HP Quality Center.Test Engineering är en viktig del av mjukvaruutvecklingsprocessen och utförs av specialiserade testare som har kunskap och erfarenhet inom området. Genom noggrann testning kan man säkerställa att produkten är av hög kvalitet och fungerar korrekt innan den släpps till användare.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto