Demando logo
Tech Glossary

Vad är Technical Writing?

Tekniskt skrivande innebär att skriva för att förmedla komplex information till en målgrupp. Tekniskt skrivande används ofta inom områden som teknik, medicin och vetenskap, där det krävs en hög grad av precision och kunskap. Tekniskt skrivande skiljer sig från andra former av skrivande på flera sätt. För det första är det ofta mycket mer formellt och strukturerat. För det andra handlar det ofta om att förklara komplexa begrepp och processer på ett lättförståeligt sätt. Tekniskt skrivande kräver därför en god kunskap om det ämne man skriver om, samt goda kommunikationsfärdigheter.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto