Demando logo
Tech Glossary

Vad är Team Building?

Team building är en process som syftar till att skapa ett starkare och mer sammanhållet team genom att utveckla kommunikations- och samarbetsförmågan hos teammedlemmarna. Processen innebär vanligtvis olika aktiviteter och övningar som syftar till att stärka teammedlemmarnas förmåga att arbeta tillsammans. Jämfört med andra kompetenser är teambuilding oftast mer fokuserat på processen och aktiviteterna än på det faktiska resultatet. Det är inte ovanligt att teambuilding-aktiviteter genomförs regelbundet för att hålla teamet sammanhållet och effektivt.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto