Demando logo
Tech Glossary

Vad är TCP?

TCP är en protokollstack som används för att skapa och hantera anslutningar mellan två datorer. TCP används för att skapa och hantera anslutningar mellan två datorer. TCP används för att skapa och hantera anslutningar mellan två datorer. TCP används för att skapa och hantera anslutningar mellan två datorer.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto