Demando logo
Tech Glossary

Vad är Talent Management?

Talent management innebär att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med hög kompetens. Syftet är att säkerställa att företaget har rätt kompetens för att uppnå sina mål. Talent management-processen innefattar ofta rekrytering, utvecklingssamtal, kompetensutveckling och avancerad utbildning. Jämfört med andra kompetenser är talent management en mer strategisk och långsiktig process. Andra kompetenser, såsom rekrytering och utveckling, är ofta mer operativa och fokuserar på mer kortsiktiga mål.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto