Demando logo
Tech Glossary

Vad är System Architecture?

Systemarkitektur är den kunskap och de färdigheter som krävs för att planera, designa och implementera system med hänsyn till prestanda, säkerhet, kostnad och driftsättning. Systemarkitektur är en bred kompetens som omfattar allt från hårdvaruarkitektur till mjukvaruarkitektur, nätverk och lagring. En systemarkitekt bör kunna analysera och tolka komplexa systemkrav, och omsätta dem till en robust och skalbar systemarkitektur. Systemarkitektur innebär också att förstå och hantera olika typer av systemavvikelser, och att kunna välja rätt verktyg och tekniker för att lösa dem. Systemarkitektur kan jämföras med andra kompetenser som hårdvaruarkitektur, mjukvaruarkitektur, nätverksarkitektur och lagringsarkitektur. Systemarkitektur är dock bredare och mer abstrakt än dessa andra kompetenser, och fokuserar på att skapa helhetliga systemlösningar.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto