Demando logo
Tech Glossary

Vad är Swing?

Swing är ett teknik/färdighet för att skapa användargränssnitt i Java. Det används för att skapa desktop-applikationer. Swing innehåller en uppsättning komponenter för att bygga gränssnitt, inklusive knappar, listor och textfält. Swing-komponenterna ser likadana ut på olika plattformar, till exempel Windows och macOS. Jämfört med andra tekniker för att skapa användargränssnitt, som HTML och CSS, är Swing mer flexibelt och ger utvecklare fler möjligheter att skapa avancerade användargränssnitt.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto