Demando logo
Tech Glossary

Vad är Supply Chain Management?

Supply chain management (SCM) är ett förfarande för att planera, koordinera och kontrollera flödet av produkter och tjänster från ursprung till konsument. SCM-system används för att optimera produktflödet genom hela kedjan från leverantörer till slutkunder. SCM-systemet innehåller ofta en kombination av programvara och processer för att planera, koordinera och spåra produkter och tjänster. SCM-system används för att styra produktflödet från leverantörer till slutkunder. Systemet planerar, koordinerar och spårar produkter och tjänster genom hela kedjan. SCM-systemet innehåller ofta en kombination av programvara och processer. SCM-system används för att optimera produktflödet genom hela kedjan från leverantörer till slutkunder. Systemet innehåller ofta en kombination av programvara och processer för att planera, koordinera och spåra produkter och tjänster.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto