Demando logo
Tech Glossary

Vad är Strategic Planning?

Strategic planning är en process för att planera den långsiktiga inriktningen för en organisation. Processen innefattar att identifiera mål och möjligheter, analysera styrkor och svagheter, genomföra en strategisk analys och välja en lämplig strategi. En viktig del av strategic planning är att identifiera och analysera de olika intressenterna i en organisation, såsom kunder, anställda, aktieägare, konkurrenter och andra intressenter. Detta gör det möjligt för organisationen att förstå deras behov och intressen och planera hur man bäst kan tillgodose dessa. Strategic planning kan jämföras med andra liknande kompetenser såsom affärsplanering, finansiell planering och marknadsföring. Dessa tre kompetenser är alla viktiga för att säkerställa att en organisation är framgångsrik. Affärsplanering handlar om att planera hur en organisation ska uppnå sina affärsmål, medan finansiell planering handlar om att planera hur en organisation ska använda sina finansiella resurser på bästa sätt. Marknadsföring är också en viktig kompetens för att säkerställa att en organisation når ut till sina målgrupper.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto