Demando logo
Tech Glossary

Vad är Stakeholder Management?

Stakeholder Management är en strategisk process som syftar till att identifiera och hantera intressenter som påverkar eller påverkas av en organisation. Genom att engagera och kommunicera effektivt med intressenterna kan organisationen bygga förtroende och skapa hållbara relationer.Det finns olika metoder och verktyg som kan användas för att genomföra en framgångsrik Stakeholder Management-process. En vanlig metod är att kartlägga intressenterna och deras intressen, behov och förväntningar. Det är också viktigt att kommunicera regelbundet med intressenterna för att hålla dem informerade och engagerade.Genom att aktivt hantera intressenterna kan organisationen minimera risken för konflikter och maximera stödet för sina verksamheter. En effektiv Stakeholder Management-strategi kan bidra till att säkerställa organisationens långsiktiga framgång och hållbarhet.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto