Demando logo
Tech Glossary

Vad är SSL?

SSL (Secure Sockets Layer) är en teknik för säker kommunikation över internet. SSL används för att kryptera information som skickas mellan två enheter, till exempel en webbläsare och en webbserver. Det gör det svårare för en tredje part att avlyssna och förstå informationen. SSL är vanligtvis användbart för att säkerställa att känslig information, till exempel kreditkortsnummer, inte avlyssnas när det skickas mellan två enheter. Det finns olika typer av SSL-certifikat, men de flesta webbläsare känner igen de flesta certifikat. I de flesta fall är det webbserverägaren som ansvarar för att konfigurera SSL på servern. Det finns olika sätt att konfigurera SSL, men det vanligaste är att använda ett certifikat från en betrodd certifieringsorganisation. Certifikatet innehåller information om vem som äger webbservern och hur den krypterar information. Det finns olika typer av SSL-certifikat, men de flesta webbläsare känner igen de flesta certifikat. De flesta certifikat kräver att webbserverägaren har en giltig domän, men det finns också certifikat för personer som inte har en domän. Det finns olika sätt att konfigurera SSL, men det vanligaste är att använda ett certifikat från en betrodd certifieringsorganisation. Certifikatet in

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto