Demando logo
Tech Glossary

Vad är SSH?

SSH (Secure Shell) är ett protokoll för säker kommunikation över ett nätverk. Det används för att autentisera användare och kryptera kommunikationen mellan användare och servern. SSH används ofta för att logga in på fjärrservrar, men det kan också användas för att köra kommandon på fjärrservrar eller för att skapa en säker tunnel mellan två nätverk. Jämfört med andra tekniker som används för att säkra kommunikation över ett nätverk, såsom VPN (Virtual Private Network), så är SSH en av de mest säkra och pålitliga teknikerna. Det finns dock några nackdelar med SSH, såsom att det är lite mer komplicerat att konfigurera och använda jämfört med VPN.

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto