Demando logo
Tech Glossary

Vad är Sqlalchemy?

SQLAlchemy är ett objektrelaterat mappningsprogram för Python som gör det möjligt för användare att arbeta med databaser på ett objektorienterat sätt. Programmet gör det också möjligt för användare att konvertera data mellan olika databaser och databaser och Python-objekt. SQLAlchemy är ett av de mest populära objektrelaterade mappningsprogrammen för Python och används av många stora företag, inklusive Dropbox, Reddit och Mozilla.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto