Demando logo
Tech Glossary

Vad är SPSS?

SPSS är ett program för statistisk analys. Det används för att göra olika typer av analyser, såsom deskriptiv statistik, regressionsanalyser och korrelationsanalyser. SPSS är ett mycket användbart program för att göra mer avancerade analyser. Det är också ett mycket användbart program för att göra tabeller och diagram. SPSS är ett mycket användbart program för att göra mer avancerade analyser. Det är också ett mycket användbart program för att göra tabeller och diagram.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto