Demando logo
Tech Glossary

Vad är Solution Selling?

Solution selling är en teknik eller färdighet som används för att sälja lösningar till kunder. Det innebär att säljaren förstår kundens problem och sedan hjälper kunden att hitta en lösning genom att erbjuda rätt produkt eller tjänst. Detta skiljer sig från traditionell försäljning, där säljaren fokuserar på att sälja sina produkter och tjänster oavsett om de löser kundens problem. En av de stora fördelarna med solution selling är att det hjälper säljare att bygga långvariga och lojala kundrelationer. Detta är ett resultat av det faktum att kunder uppskattar säljare som hjälper dem att lösa sina problem, och de kommer ofta att vända sig till samma säljare igen när de behöver hjälp. Dessutom är det lättare för säljare att sälja mer till existerande kunder än att försöka vinna nya kunder, och därför är det ofta en mer lönsam strategi för företag. Det finns dock några nackdelar med solution selling. För det första kräver det mer arbete från säljarens sida, eftersom de måste förstå kundens problem och sedan hitta en lösning. Detta innebär också att det tar längre tid att sälja en lösning, eftersom kunden måste förstå och acceptera lösningen. Dessutom är det svårt att mäta resultaten av solution selling, eftersom det inte alltid är

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto