Demando logo
Tech Glossary

Vad är Solution Architecture?

Lösningar inom arkitektur innebär att man planerar, analyserar och designar lösningar för olika typer av system. Man tar fram lösningsförslag och analyserar dessa för att se vilka som är bäst lämpade för olika typer av system och användningsområden. Lösningar inom arkitektur är ofta mycket komplexa och kräver en djup kunskap inom flera olika områden. Det finns olika typer av lösningar inom arkitektur, men de vanligaste är: - Affärslösningar: Affärslösningar innebär att man tar fram lösningar för olika typer av affärssystem. Man analyserar behoven hos en organisation och designar sedan lösningar som är anpassade för just den organisationen. - Tekniska lösningar: Tekniska lösningar innebär att man tar fram lösningar för olika typer av tekniska system. Man analyserar behoven hos en organisation och designar sedan lösningar som är anpassade för just den organisationen. - Infrastrukturlösningar: Infrastrukturlösningar innebär att man tar fram lösningar för olika typer av infrastruktursystem. Man analyserar behoven hos en organisation och designar sedan lösningar som är anpassade för just den organisationen. - Produktlösningar: Produktlösningar innebär att man tar fram lösningar för olika typer av produkter. Man analyserar behoven

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto