Demando logo
Tech Glossary

Vad är Solr?

Solr är ett opensource-program som används för att indexera och söka information. Det är främst avsett för användning i webbapplikationer, men kan också användas för andra ändamål. Solr är skrivet i Java och baserat på Lucene-projektet. Solr används för att indexera och söka information i webbapplikationer. Det är avsett för användning i webbapplikationer, men kan också användas för andra ändamål. Solr är skrivet i Java och baserat på Lucene-projektet. Solr är ett opensource-program som används för att indexera och söka information. Det är främst avsett för användning i webbapplikationer, men kan också användas för andra ändamål. Solr är skrivet i Java och baserat på Lucene-projektet. Lucene-projektet är ett opensource-program som används för att indexera och söka information. Det är främst avsett för användning i webbapplikationer, men kan också användas för andra ändamål. Lucene-projektet är skrivet i Java. Solr och Lucene-projektet är båda opensource-program som används för att indexera och söka information. De är båda skrivna i Java och Lucene-projektet är baserat på Solr. Solr är avsett för användning i webbapplikationer, men kan också användas för andra ändamål. Lucene-projektet är också avsett för användning i webbappli

Relaterade

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto