Demando logo
Tech Glossary

Vad är Solaris Zones?

Solaris Zones är en virtualiseringsteknik som används inom operativsystemet Solaris. Med Solaris Zones kan användare isolera olika applikationer och processer i separata virtuella miljöer, kända som Zones. Varje Zone har en egen uppsättning resurser och kan köras oberoende av andra Zones på samma system.Genom att använda Solaris Zones kan användare maximera utnyttjandet av hårdvaruresurser genom att köra flera applikationer på en enda maskin. Detta gör det möjligt att separera och säkra olika applikationer samtidigt som de delar samma operativsystemskärna. Det finns flera olika virtualiseringslösningar på marknaden, inklusive VMware, Docker och Xen. Var och en av dessa tekniker har sina egna fördelar och användningsområden, men Solaris Zones är unikt i sin förmåga att isolera och hantera resurser på systemnivå.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto